Get Adobe Flash player

Informacje ogólne

Województwo: małopolskie
Powiat: krakowski
Gmina: Zabierzów
Sołectwo: Ujazd
Sołtys: Jan Piotr Baran
Współpraca Radny: Wiesław Czajowski
Parafia w Brzeziu: NMP Matki Kościoła

  mapa

Ilość odwiedzin

31133

Zadania

Cele i Zamierzenia kadencji Sołeckiej w latach 2011 – 2015

 •   Kontynuacja prac rozpoczętych w poprzednich latach
 •   Realizacja budowy dalszej części chodnika w kierunku Ujazdu.
 •   Realizacja projektu oświetlenia – wykonanie sieci elektrycznej oraz podwieszenie lamp.
 •   Dalsza modernizacja sieci wodociągowej – zwiększenie przekroju rur – część południowa Ujazdu.
 •   Regulacja brzegów rzeki Kluczwoda

Plany nowych inwestycji

 •   Zagospodarowanie pozyskanej działki (1,5 a) pod Plac Zabaw dla dzieci.
 •   Przystosowanie boiska sportowego do celów kulturalno – rekreacyjnych.
 •   Przygotowanie planów kolejnych nakładek bitumicznych dróg.

Bieżące prace w Sołectwie

 •   Utrzymanie czystości – koszenie traw.
 •   Przywrócenie pojemników na segregacje odpadów komunalnych.
 •   Uzupełnienie i wymiana zdewastowanych znaków drogowych.
 •   Pielęgnacja drzew – przycinanie konarów i gałęzi

Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2012

 •   Kwota funduszu – 29.000 PLN
 •   Dofinansowanie oświetlenia ulicznego – 7.000 PLN
 •   Rekonstrukcja nawierzchni 2 mostów – 5.000 PLN
 •   Wynagrodzenie dla osoby wykonującej prace porządkowe na rzecz Sołectwa – 3.500 PLN
 •   Instalacja monitoringu centrum Ujazdu – 4.500 PLN
 •   Mikołajki – 4.000 PLN
 •   Dofinansowanie ogrzewania świetlicy – 2.000 PLN
 •   Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla seniorów Ujazdu – 3.000 pln